Ankie Paassen is MooiWerkMakelaar. Ze adviseert, coacht en traint u op professioneel en persoonlijk vlak. Ruim twintig jaar begeleidde zij medewerkers, leidinggevenden en managers in (gezondheids)zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
Zij was onder andere adviseur, coördinator en opleider bij Managementcentrum ATOL.

In de loop van de tijd verdiepte zij zich in verschillende theorieën en methodieken op het gebied van organisatie, management, coaching en advisering. Ankie Paassen ontwikkelde een eigen visie op leer- en veranderingsprocessen bij mensen en organisaties.

In haar ogen is leren en veranderen alleen mogelijk als mensen echt contact maken met zichzelf en met de ander en hun energie laten stromen. Zij sluit aan bij de situatie van het moment en gebruikt de kracht van de taal en het denken als instrument in het veranderingsproces.

Zij vindt 'mooi werk' belangrijk, voor zichzelf en voor anderen. Mooi werk is werk waar u echt plezier aan beleeft en waarin u authentiek contact maakt met uw omgeving: collega’s, medewerkers, klanten. Werk dat uw creativiteit prikkelt en dat vanzelfsprekend leidt tot kwaliteit.

Ankie Paassen begeleidt u graag in het 'mooier' maken van úw werk!

 

      Ankie Paassen

        ‘Mooi werk!’