Hoe kan ik mijn team beter aansturen? Wat moet ik doen om werk te vinden dat bij mij past? Hoe kan ik mij persoonlijk verder ontwikkelen? Vragen waarbij coaching of loopbaanbegeleiding helpt een antwoord te vinden. Niet door oplossingen aan te dragen maar door u uit te dagen ze zelf te vinden.

Tijdens het coachen kijkt u op een andere manier naar dezelfde dingen. A&A contact inspireert u over uzelf na te denken, uw sterke kanten zichtbaar te maken en uw eigen oplossingen te bedenken.
U past uw nieuw verworven inzichten toe in de praktijk en ontvangt feedback.

Coaching gebeurt meestal individueel, maar kan ook in twee- of drietallen en in een team plaatsvinden. Altijd staan uw vraag en persoonlijke ontwikkeling centraal.

    Probeer eerst te begrijpen,
        dan pas begrepen te worden

                              (Steven Covey)

A&A contact biedt ook supervisie. In supervisie heeft u, meer dan in coaching, ruimte voor persoonlijke diepgang en reflectie op uw handelen. U kunt aangeleerde manieren van denken en doen onderzoeken waardoor u uzelf beter leert begrijpen. Daarmee krijgt u de gelegenheid oude patronen om te buigen naar nieuwe.

 

Alles wat aandacht krijgt,
   
gaat leven en groeien