Soms is het prettig om iemand over uw schouder of over de schouders van uw team te laten meekijken. Iemand die geen bemoeienis heeft met het werk maar die wel ondersteuning kan bieden om uw werk zo effectief en plezierig mogelijk te maken. Dan kunnen werkbegeleiding en coaching on the job een oplossing zijn.

In werkbegeleiding staan u en uw werkplek centraal. U wordt op een praktische manier gecoacht in het doen van uw werk zodat u beter functioneert. Coaching on the job vindt letterlijk op de werkplek plaats. U wordt op uw werk gevolgd en ontvangt feedback over de dingen die u doet. Coaching on the job is ook in teamverband toe te passen.

En start u een bedrijf? Spannend! A&A contact begeleidt ook startende ondernemers. Hoe komt u aan klanten? Wat is uw toegevoegde waarde in een volle markt? Hoe netwerkt u?

De weg richting doel
     levert meer op dan
          het bereiken ervan